BERBERIS BARK

BERBERIS BARK
BERBERIS VULGARIS
BARBERRY
BARBERRY bark
ÉPINE VINETTE (BERBERIS) baie
ÉPINE VINETTE (BERBERIS) écorce
Barberry berries
Berberitzenbeeren
BERBERIDIS HAB Cortex tot